Aanvragen BOSA-subsidie in 2024 wordt per 1 augustus stopgezet

Omdat het aantal BOSA-subsidieaanvragen dit jaar veel hoger is dan in eerdere jaren, wordt het subsidieplafond snel bereikt. Daarom heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om het aanvraagportaal voor 2024 te sluiten.

Sportverenigingen die in 2024 gebruik willen maken van de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) kunnen in 2024 alleen nog een aanvraag doen tot en met 31 juli. Na overschrijding van het subsidieplafond kunnen er geen verleningen meer worden toegekend. Vanaf 1 januari kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de BOSA-regeling van 2025.

Het budget voor 2024 wordt verhoogd van €79 miljoen naar €111,5 miljoen. Dit gebeurt door €22,5 miljoen van het budget van latere jaren naar 2024 te verschuiven, en door een overheveling van €10 miljoen vanuit de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed. Ook met deze verhoging kunnen niet alle aanvragen in 2024 worden toegekend.

Verdeling van het budget
Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Aanvragen worden niet altijd volledig toegekend en uitbetaald. Het budget voor 2024 wordt niet alleen gebruikt voor subsidieaanvragen die in 2024 zijn ingediend, maar ook voor betalingen van aanvragen uit 2023 en voor de betalingen van de resterende 20% van toegekende subsidieaanvragen uit voorgaande jaren.

Energieprijzen
De BOSA-regeling bestaat sinds 2019 en is bedoeld om sportverenigingen te stimuleren om te investeren in sportaccommodaties en -materialen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de kosten van bouw en onderhoud en voor de aanschaf van sportmaterialen. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor activiteiten die gericht zijn op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptie. Mede door de stijgende energieprijzen zijn steeds meer verenigingen aan de slag gegaan met verduurzamen. Ook hierdoor is de hoeveelheid aanvragen gestegen.

Nieuws