‘Lege subsidiepot BOSA desastreus voor verduurzaming sportsector’

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) waarschuwt dat de verduurzaming van de sportsector gevaar loopt, doordat de BOSA-subsidiepot leeg raakt en verlenging van deze subsidiemogelijkheid nog niet zeker is.

Met de BOSA-regeling kunnen verenigingen subsidie vragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. De subsidieregeling is voor 2023 al ‘overvraagd’, volgens de website van DUS-I. Per 4 september 2023 is er 77 miljoen euro beschikbaar, waarvan al 63 miljoen euro is toegekend. Daarnaast is er voor 28,5 miljoen euro in behandeling. Als de aanvragen worden toegekend, dan is er voor dit jaar al een tekort van 14,5 miljoen euro. De verwachting is dat het aantal aanvragen het laatste kwartaal van dit jaar nog zullen toenemen.

Voldoende budget
SWS meldt dat aanvragen die in 2023 worden afgewezen mogelijk in 2024 kunnen worden toegekend. De stichting heeft berekend dat het budget voor 2024 dan halverwege mei van dat jaar al op zal zijn. ‘Voor clubs die willen investeren en/of verduurzamen heeft dat grote financiĆ«le gevolgen’, aldus SWS. ‘Voor het investeringsklimaat van de sportsector zou het passend zijn dat de overheid voor deze regeling voldoende budget beschikbaar heeft’, stelt SWS-directeur Dick Zeegers. ‘Sportclubs benutten de regeling bij investeringen in de accommodatie. Daarnaast geldt voor duurzame investering nog een bonus. Als de subsidiepot niet tijdig wordt aangevuld, heeft dit desastreuse gevolgen voor de sportsector en de verduurzaming ervan. De bouw- en rentekosten zijn de afgelopen jaren immers al fors opgelopen.’

Verlenging
De Tweede Kamer moet dit najaar nog besluiten of de subsidieregeling voor 2024 blijft gelden. In theorie kan de Kamer besluiten om niet tot verlenging over te gaan. Bij verlenging zullen wel een paar dingen veranderen. Zo wordt de subsidie voor verduurzaming en toegankelijkheid waarschijnlijk verhoogd van 30% naar 40%.

Bron: https://www.fieldmanager.nl

Nieuws