Subsidiepot voor sportaccommodaties zo snel leeg, dat ministerie 22 miljoen euro bijpast

De subsidiepot voor sportaccommodaties die willen verduurzamen of uitbouwen gaat zo snel leeg, dat het ministerie 22,5 miljoen euro aanvult van budget dat voor volgende jaren is gereserveerd.

Bij het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) en Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) hebben zich de afgelopen tien dagen meer dan 700 sportverenigingen gemeld die niet verder kunnen met het verduurzamen van hun accommodatie. Dat komt doordat de zogenoemde BOSA-regeling uitgeput is. Die regeling is essentieel voor sportverenigingen om hun complex te verduurzamen. De 700 sportverenigingen samen hebben op basis van de informatie die zij hebben aangeleverd naar schatting 60 miljoen euro subsidie aangevraagd om te kunnen investeren in o.a. ledverlichting, zonnepanelen, isolatie, warmtepompen etc.

Het ministerie van VWS erkent de problemen die RVVB schetst en schuift voor nu 22,5 miljoen euro die voor de komende jaren was gereserveerd naar voren. Daniel Klijn, bestuurder bij RVVB noemt het een mooie stap van het ministerie, maar is ook kritisch in dagblad Trouw. “Dit is een goed teken, maar geen structurele oplossing. Nu krijg je hetzelfde probleem volgend jaar. Dit is al met al onvoldoende.” Het is nog onduidelijk voor welke verenigingen deze stap van het ministerie wel of geen oplossing is nu en in toekomst. RVVB zal vinger aan de pols houden en blijft het ministerie oproepen iedere sportvereniging die klaar staat om te verduurzamen met de BOSA subsidie te ondersteunen. “Verenigingsbestuurders hebben maandenlang keihard gewerkt om verduurzamingsplannen te maken, draagvlak hiervoor te creëren binnen de club en de financiering rond te krijgen. De overheid heeft ze daar actief tot aangezet. Het zou ontzettend jammer zijn als sportverenigingen nu of in de toekomst niet verder kunnen. Uiteindelijk moet het toch betaald worden en zal de rekening alleen maar hoger uitvallen voor iedereen” aldus Daniel Klijn bestuurder bij RVVB.

Bron: Trouw

Nieuws